Daňový kalendár
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Daňová uznateľnosť manka a škody v JÚ v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.10.2018
 1 USD1,15 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,29 EUR (-0,01)
 1 CZK25,85 EUR (-0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1.2019Garancia

22.10.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetný zákon č. 276/2017 Z.z. vČl. II priniesol veľké zmeny živnostenského zákona ajeho viacerých ustanovení, pričom časť z nich začala platiť už od januára 2018. Čo sa týka zmien, ktoré nadobudnú účinnosť až vjanuári 2019, ide konkrétne ...
viac

Návrh vzorov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018Garancia

19.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh vzorov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018. Vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 máte možnosť si stiahnuť v článku. Vzor daňového priznania k dani z príjmov PO Vzor daňového priznania k dani z príjmov FO - typ A Vzor ...
viac

Účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctveGarancia

18.10.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Nárok na mzdu patrí medzi základné práva zamestnanca, pričom zásadným garančným ustanovením nároku na mzdu je § 118 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný vyplácať mzdu v deň určený na výplatu vzmysle pracovnej zmluvy alebo kolektívnej ...
viac

Novela zákona o duálnom vzdelávaní nadväznosti na daň z príjmov v roku 2018Garancia

17.10.2018, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ zo svojich prostriedkov vypláca žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania okrem podnikového štipendia (najviac do sumy štvornásobku sumy životného minima) ...
viac

Účtovanie investičnej dotácie v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.10.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci jednoduchého účtovníctva sa poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku účtuje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov z dotácie účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako ...
viac

Záväzky z obchodného styku a ich účtovanieGarancia

15.10.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzkami z obchodného styku rozumieme také záväzky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb vykonávaných v rámci predmetu činnosti podnikateľa FO. Medzi záväzky z obchodného styku patria ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Sociálna poisťovňa pripravila pre živnostníkov užitočnú príručku v roku 2018Garancia

15.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú ...
viac

Zápis konečných užívateľov výhod v obchodnom registri od 1. novembra 2018Garancia

15.10.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj údaje ...
viac

Vznik a zánik záväzkovGarancia

12.10.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzky u podnikateľov vznikajú najčastejšie  zo zmluvných vzťahov  za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môžu vzniknúť z neplnenia zmlúv (úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškané dodávky), v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Minimálna mzda v roku 2019Garancia

11.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR schválila dňa 10. 10. 2018 sumu minimálnej mzdy pre rok 2019, ktorá vzrastie o 40 eur, na sumu 520 eur. Nárast minimálnej mzdy predstavuje 8,33 %. Vláda SR schválila dňa 10. 10. 2018 sumu minimálnej mzdy pre rok 2019, ktorá vzrastie o 40 eur, na sumu ...
viac
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveArchív

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

29.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2018, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

6.11.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: