dnes je 1.10.2022

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

8.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri ohlásení živnostiArchív

14.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pojem živnostenské podnikanieArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

10.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňGarancia

16.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťouGarancia

12.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

8.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekGarancia

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 11 Nezdaniteľné časti základu daneGarancia

5.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 38 Ročné zúčtovanieGarancia

4.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 9 Dodanie službyGarancia

18.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 13 Miesto dodania tovaruGarancia

18.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémieArchív

3.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 7 Príjmy z kapitálového majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 15a Osobitná sadzba daneGarancia

1.10.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízyArchív

29.6.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré otázky z oblasti príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie zo Sociálnej poisťovneArchív

29.4.2020, Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020Archív

10.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu daneGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Archív

11.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť platiť preddavkyArchív

17.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodneniaArchív

14.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobiaArchív

14.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykázanie daňovej straty u živnostníkaArchív

10.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky živnostníka ako podnikajúcej FOArchív

7.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie zjednodušenej daňovej evidencie u živnostníkaArchív

26.9.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)Archív

19.9.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie živnostníkaArchív

5.9.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

15.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o certifikáciuGarancia

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

19.6.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný lízingArchív

16.5.2019, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zľavy z cien pri dodávkach a ich účtovanieArchív

14.2.2019, Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmovGarancia

3.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetArchív

30.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer