dnes je 27.2.2024

Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018Archív

29.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítateľnú položku na daň zamestnanca v roku 2019Archív

10.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody v roku 2017Archív

24.5.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie k uplatňovaniu minimálneho preddavkuGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Komentár k ZP § 228a Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceArchív

5.12.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v mzdovom účtovníctve na rok 2018Archív

6.12.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019Archív

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

10.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

10.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2023Záznam

9.2.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:42

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019Archív

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2019 / 2020Archív

10.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čiastkový základ dane a odložená daň z príjmov v roku 2020

23.7.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017Archív

10.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do obchodnej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Archív

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Bella, s.r.o.Archív

16.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do obchodnej spoločnosti v JÚArchív

21.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018Archív

29.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do obchodnej spoločnostiGarancia

7.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané postupy pri účtovaní dane z príjmuArchív

16.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie nepotrebných zásobArchív

21.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezodplatné poskytnutie časti zásob v daňovo-účtovných súvislostiachArchív

28.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Nova, s.r.o.Archív

14.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Zmena, s.r.o.Archív

17.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Star, s.r.o.Archív

15.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020

24.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dary - základné postupy pri ich účtovaníArchív

21.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 30 Odpočet daňovej stratyArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Obchodné podiely - princípy ich účtovania a zdaňovaniaArchív

18.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer