dnes je 22.2.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 15/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtovGarancia

21.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom vyhlášky je upresniť podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a ...

Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctveGarancia

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Predovšetkým je vhodné poznamenať, že výsledky vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov je jedným zo zásadných vstupov na správne zostavenie účtovnej závierky. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený sa ...

Uplatňovanie nákladov na PHM pri pracovných mechanizmoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: V prípade kontroly na dani z príjmu a preukazovania spotreby podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmu a preukazovanie spotreby do vibračných plošín a píl, ktoré sú cca vo výške 3 000 EUR ročne, (pričom automobily majú satelitné systémy), prosím o informáciu akým spôsobom ...

Daňová povinnosť k DPH pri zabezpečení služby komisionárom v roku 2024Garancia

15.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Komisionár – platiteľ dane A zabezpečí vo svojom mene pre platiteľa B rekonštrukciu výrobnej haly. Podnikateľ, ktorý vykoná rekonštrukciu haly, vyúčtuje cenu s DPH platiteľovi dane A. Platiteľ dane A si uplatní odpočet dane z rekonštrukčných prác a vyhotoví faktúru pre platiteľa ...

Priemerná výška dávky v nezamestnanosti dosiahla vlani 567 eur, poberá ju však stále menej ľudíGarancia

15.2.2024, Zdroj: SITA

... Priemerná výška dávky v nezamestnanosti, ktorú ľuďom bez práce vypláca Sociálna poisťovňa, dosiahla v minulom roku 567 eur. Za posledné tri roky tak táto dávka vzrástla o takmer tridsať percent, keďže v roku 2020 bola priemerná výška dávky v nezamestnanosti 441 eur. Dávku v nezamestnanosti poberalo v ...

Budú tento rok Slovákom rásť mzdy? Analytik má na to jasnú odpoveďGarancia

15.2.2024, Zdroj: SITA

... Reálna mzda by mala rásť aj v tomto roku a Slováci by mali zarobiť viac ako vlani vo všetkých odvetviach. Dôvodom je očakávaný pokles miery inflácie. Ako ďalej skonštatoval analytik 365 banky Tomáš Boháček, samotná zamestnanosť sa však príliš zvyšovať nebude. Dôvod? Naplnený potenciál ponuky na našom ...

Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

14.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ kúpou obstaral v novembri 2023 nehnuteľnosť za 35 000 eur. Pred jej zaradením do užívania však musel vykonať stavebnú úpravu za 6 200 eur a za sprostredkovanie kúpy objektu zaplatil realitnej kancelárii odmenu v sume 1 000 eur. Rekonštrukcia predmetnej nehnuteľnosti ...

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujmeGarancia

14.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 137 (1) Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely tohto zákona činnosť, o ktorej to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis. (2) Výkon verejnej funkcie na účely tohto zákona je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaArchív

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. Automobil prenajatý formou finančného prenájmu ...

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál § 17 (1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa  § 6 ods. 10 alebo ods. 11 , z rozdielu medzi príjmami a výdavkami ...

Daňový bonus na zaplatené úrokyArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová Podmienky na uplatnenie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ daňový bonus na zaplatené úroky ”) sú vymedzené v § 33a ZDP . V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené ...

Účtovný doklad pri príspevku na rekreáciuGarancia

12.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Účtovná jednotka o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva účtuje na základe účtovného dokladu, ktorého všeobecné náležitosti sú vymedzené v  § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”), pričom neurčuje formu ...

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Chcela by som sa opýtať ohľadne prevedenia auta do súkromného užívania podnikateľa v jednoduchom účtovníctve, ale nie je ešte celkom odpísané, zostala zostatková cena a čo s DPH? Je potrebné urobiť interný doklad, kde sa doúčtuje zostatková cena a z toho DPH v dátume vyradenia? Odpoveď ...

viac článkov
O čom sa hovorí
Priemerná výška dávky v nezamestnanosti dosiahla vlani 567 eur, poberá ju však stále menej ľudí Programové vyhlásenie vlády SR: Priority ministerstva financií Zmena sadzby poistného a výšky preddavkov od 01.01.2024 Legislatívne zmeny v prospech občanov a podnikateľov Dlžníci majú posledné dni na zaplatenie dlžného poistného do Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2024 V októbri dostane takmer 75 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia Minimálna mzda na Slovensku by mala na rok 2025 rekordne stúpnuť daňové priznanie 2017 odpočitatelná položka Zánik živnostenského oprávnenia dôvody Nová verzia KV DPH je dostupná už od 1. júla 2023 Budú tento rok Slovákom rásť mzdy? Analytik má na to jasnú odpoveď SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023 živnosť založenie Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku SZČO s odloženým daňovým priznaním: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. novembra 2023 Tisíce ľudí si musia zmeniť trvalý príkaz v banke kvôli vyšším sociálnym odvodom. Kto ďalší tak musí urobiť? archivácia účtovných dokladov SZČO a dobrovoľne poistené osoby, nezabudnite uhradiť nové výšky poistného za január 2024 do 8. februára Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich Minimálne sociálne odvody pre podnikateľov od januára stúpli, odvodov splatných v januári sa to netýka SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za apríl 2021, uhradiť ho treba do konca decembra 2023 náhrada príjmu pri dočasnej PN
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 1.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2023

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 5.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.2.2024
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,32 PLN (-0)
1 EUR25,38 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV