dnes je 19.4.2024

Najnovšie

Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctveGarancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Virtuálna mena predstavuje digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou a ani žiadnym orgánom verejnej moci, a ani nie je naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými právnickými alebo fyzickými ...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou ReľovskouPodcastGarancia

17.4.2024, Zuzana Reľovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:48:01

... V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyhorenia" Zuzana Relovská rozpráva aj o vlastnej životnej situácií a o jej skúsenostiach z praxe. Možno aj Vy ste v etape profesijného života vyhorením prešli alebo ...

Biznis etiketa v roku 2024PodcastGarancia

17.4.2024, Katarína Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:52:07

... Biznis etiketa je súčasťou pracovného života každého jedného z nás. Je na nás ako budeme pri pracovných stretnutiach postupovať, a taktiež je na nás či budeme vedieť ako máme z hľadiska etikety v určitých situáciách reagovať. Prinášame pre vás podcast s jednou z najlepších odborníčok na protokol a biznis ...

Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Daňovník prevádzkuje predajňu ovocia a zeleniny, kde má interným predpisom stanovenú normu prirodzených úbytkov. Inventúrou boli zistené úbytky zásob nad stanovenú normu, ktoré predstavovali sumu 85 eur. Iné inventarizačné rozdiely neboli zistené. Odpoveď: Legislatívna úprava: ...

Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024Garancia

15.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ používa na podnikanie fotoaparát zaradený do obchodného majetku obstaraný za 2 500 eur. Tento využíva aj na súkromné účely. Môže si podnikateľ aj v prípade, že fotoaparát používa na podnikanie iba v rozsahu 60 %, uplatniť paušálne výdavky na tento majetok vo výške 80 ...

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby v roku 2024Garancia

12.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ X (štvrťročný platiteľ DPH) uplatňuje osobitnú úpravu na základe prijatia platby podľa § 68d ZDPH . Dňa 15. apríla 2024 dodal tovar podnikateľovi Y (mesačný platiteľ DPH) v cene 3 000 eur, z toho základ dane 2 500 eur, DPH 20 % 500 eur. Podnikateľ X uviedol na faktúre ...

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátuGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu  podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) vzniká týmto osobám: zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR, právnickej osobe, ...

Účtovanie spätného lízinguGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú ...

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuGarancia

10.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 152a Rekreácia zamestnancov (1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

10.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 76 Odstupné (1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v  § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)  alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. ...

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová Podmienky na uplatnenie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ daňový bonus na zaplatené úroky ”) sú vymedzené v § 33a ZDP . V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené ...

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Multisport karta v roku 2020Archív

24.1.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Týmto by som sa chcela opýtať. My ako zamestnávateľ sme sa rozhodli dať našim zamestnancom Multisport kartu, ktorá im dáva prístup na rôzne športové podujatia. Podľa toho, koľko kariet si zamestnanci objednajú, toľko ich my ako zamestnávateľ objednáme. Jedna karta stojí napr. ...

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. Automobil prenajatý formou finančného prenájmu ...

viac článkov
O čom sa hovorí
DOVOLENKA Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku archivácia účtovných dokladov Sociálna poisťovňa v budúcom roku očakáva od pracujúcich rekordnú sumu odvodov, prinesie to vyššie dávky zamestnancom aj živnostníkom Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2024 Odvody SZČO na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2016 Od mája sa opäť budú zvyšovať cestovné náhrady, zamestnanci dostanú viac za používanie vlastného auta pri pracovných cestách Priemerná výška dávky v nezamestnanosti dosiahla vlani 567 eur, poberá ju však stále menej ľudí Tisíce ľudí si musia zmeniť trvalý príkaz v banke kvôli vyšším sociálnym odvodom. Kto ďalší tak musí urobiť? SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za apríl 2021, uhradiť ho treba do konca decembra 2023 Na Slovensku budeme mať novú legislatívu, ktorá odstráni problém nútených živností kalkulačka Zrušenie živnosti v roku 2017 SZČO a dobrovoľne poistené osoby, nezabudnite uhradiť nové výšky poistného za január 2024 do 8. februára Budú tento rok Slovákom rásť mzdy? Analytik má na to jasnú odpoveď SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách Nominálne mzdy rástli na Slovensku dynamicky aj na začiatku tohto roka Minimálna mzda na Slovensku by mala na rok 2025 rekordne stúpnuť SZČO s odloženým daňovým priznaním: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. novembra 2023 Až 90 % zamestnávateľov chce zvyšovať mzdy svojim zamestnancom, ukázal prieskum predaj odpísaného automobilu Mzdy by mali na Slovensku aj tento rok výraznejšie porásť o zdravotníctva pôjdu v budúcom roku stovky miliónov eur navyše, viac prispeje štát, zamestnávatelia aj živnostníci Programové vyhlásenie vlády SR: Priority ministerstva financií Zmena sadzby poistného a výšky preddavkov od 01.01.2024
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

13.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Faktúra - daňový a účtovný doklad

20.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Získajte cenné informácie o náležitostiach faktúr, opravách a dopĺňaní daňových dokladov, storne, či úprave daňových dokladov. Na faktúru sa pozrieme i z pohľadu INCOTERMS. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

22.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Biznis etiketa v roku 2024

Biznis etiketa je súčasťou pracovného života každého jedného z nás. Je na nás ako budeme pri pracovných stretnutiach postupovať, a taktiež j...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou Reľovskou

V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyh...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.4.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,33 PLN (-0,02)
1 EUR25,25 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV