Daňový kalendár
august 2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.8.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Automobil a jeho využitie v podnikaní v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.8.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.8.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,01)
 1 PLN4,31 EUR (-0)
 1 CZK25,73 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Riziko fikcie doručenia pri doručovaní do elektronickej schránkyGarancia

20.8.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v prípade doručovania v listinnej podobe aj pri doručovaní v elektronickej podobe sa rozlišuje bežné doručenie a doručenie do vlastných rúk. V prípade neprevzatia zásielky nastáva fikcia doručenia, tzn. nastávajú účinky ...
viac

Pripravované novinky v zákone o e-GovernmenteGarancia

17.8.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania (s termínom na zasielanie pripomienok do 30.08.2018) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/ ...
viac

Základ dane fyzickej osoby v roku 2018Garancia

16.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov z rôznych zdrojov a rôzneho,,druhu´´. Daňovník dane z príjmov FO je povinný všetky druhy príjmov ...
viac

Osobitná sadzba dane pre ústavných činiteľovGarancia

15.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi SR, poslancovi NR SR, členovi vlády SR, predsedovi a podpredsedovi NKÚ SR (,,vybraný ústavný činiteľ") podľa zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
viac

Kontokorentný úver v jednoduchom účtovníctveGarancia

14.8.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Účet na ktorom je klientovi poskytovaný úver v rámci vymedzeného úverového rámca sa v praxi nazýva kontokorentný účet. Je to v podstate rozšírenie bežného účtu o úverový limit v rámci ktorého možno čerpať prostriedky pokiaľ na bežnom účte nie je ...
viac

Prerušenie podnikania SZČO a odvody do Sociálnej poisťovneGarancia

13.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že SZČO preruší živnosť, zaniká aj odo dňa prerušenia živnosti aj povinnosť platiť poistné do Sociálne poisťovne, čo znamená, že v tomto období neplatí poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba. Prerušenie živnosti, resp. ...
viac

Oznámenia zo Sociálnej poisťovne dostalo vyše 211 tisíc živnostníkov a SZČOGarancia

10.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Všetci živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (okrem tých, ktorým nevzniklo povinné poistenie a tých, ktorí mali odklad daňového priznania) by už v týchto dňoch mali mať vo svojich poštových alebo elektronických schránkach oznámenie zo Sociálnej ...
viac

SZČO - starobný dôchodca a sociálne poistenieGarancia

8.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kto je povinne nemocensky poistený, upravuje ustanovenie § 14 a 15 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom zabezpečení, vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia upravuje ustanovenie § 21 citovaného zákona. Kto je povinne ...
viac

Živnostníci, do 8. augusta 2018 treba uhradiť nové poistné!Garancia

8.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné SZČO, že nové poistné za mesiac júl 2018 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2018. Tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, by si ho mali včas upraviť. Sociálna poisťovňa upozorňuje ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosťGarancia

7.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2018 si budú môcť daňovníci - fyzické osoby, ktorým v tomto zdaňovacom období plynuli aktívne príjmy (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. - ZDP) uplatniť novú ...
viac
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017Archív

21.1.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každý rok, suma preddavkov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2017 znova zmení. Nastala však aj významná zmena v tom, že sa zrušila maximálna suma vymeriavacieho základu a teda aj maximálneho preddavku na zdravotné poistenie. Vymeriavací ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveArchív

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 178/2018 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 185/2018 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 (vyšlo dňa: 26.6.2018 v čiastke č. 65)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

19.9.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2018, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

24.8.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: