Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania FO typ B

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.4.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.3.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (+0,02)
 1 CZK25,73 EUR (+0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Sprostredkovanie z pohľadu komitenta v jednoduchom účtovníctveGarancia

25.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Medzi výdavky (náklady), ktoré sa zahrnujú do základu dane až po zaplatení patria na základe ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie ...
viac

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisyGarancia

20.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t.z. z ...
viac

Živnostníci sú povinní oznámiť prerušenie živnosti, vlani tak urobilo 12 tisíc SZČOGarancia

20.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby nezabúdali na svoju povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia v prípade, ak si pozastavia svoju živnosť na živnostenskom úrade, alebo ...
viac

Príspevok na dopravu zamestnancov v jednoduchom účtovníctveGarancia

19.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V rámci aktívnej politiky zamestnanosti umožňuje zákon o službách zamestnanosti poskytnúť zamestnávateľovi aj príspevok na dopravu do zamestnania. Tento príspevok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť zamestnávateľovi na základe ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov zahrnutých do položky služby a ostatné výdavky v sústave jednoduchého účtovníctvaGarancia

18.3.2019, Ing. Viera Kaletová, Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Viera Kaletová; Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s. Podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov na služby Pre preukázanie daňovej uznateľnosti prevádzkových výdavkov je nutné prvotne vychádzať z definície daňového výdavku upraveného v  § 2 písm. i)   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019

Príklady k § 20 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

18.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra ...
viac

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B za zdaňovacie obdobie 2018Garancia

18.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 vzniká daňovníkovi v prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eur. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého celkové ...
viac

Použitie obchodného majetku na osobnú potrebu podnikateľaGarancia

15.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Ing. Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s. Krátenie výdavkov Mnohí podnikatelia využívajú veci zaradené do obchodného majetku aj na svoje osobné potreby. Ak podnikateľ využíva hmotný a nehmotný majetok vložený do obchodného majetku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Všeobecná charakteristika výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie do položky služby a ostatné výdavky účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctvaGarancia

15.3.2019, Ing. Viera Kaletová, Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Viera Kaletová; Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s. Výdavky zahrňované do položky služby Medzi výdavky zahrňované do položky služby v peňažnom denníku patria najmä výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb určené na zabezpečenie bežných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019

Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019Garancia

14.3.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa ZDP v súvislosti s príjmami zo ...
viac
Najčítanejšie

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Výpočet dane z príjmov fyzických osôbArchív

9.7.2018, Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa  § 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ).  Základ dane sa zistí ako súčet: 1. ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Garancia

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

25.4.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

17.4.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: