dnes je 12.8.2022

Najnovšie

Sankčné platby v jednoduchom účtovníctveGarancia

11.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Pod pojmom „sankčné platby” je potrebné chápať rôzne penále, pokuty (vrátane zmluvných pokút), poplatky z omeškania, úroky z omeškania ale aj paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok. Zmluvná pokuta predstavuje jeden z často používaných zabezpečovacích prostriedkov ...

Číslovanie účtovných dokladovGarancia

11.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V podnikateľskej praxi sa častokrát možno stretnúť s problematikou správneho číslovania účtovných dokladov. Podnikatelia si nevedia jednoznačne odpovedať na otázku, či je nevyhnutné vpisovať ku každej účtovnej položke aj číslo pod akým je vedené v peňažnom denníku, či evidovať číselne ...

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vzhľadom na vyššie uvedené možno teda skonštatovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma v zmysle vyššie uvedeného Opatrenia o sumách stravného sú: 6,40 € pre časové pásmo 5 až ...

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022. Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Minimálna mzda v roku 2023Garancia

29.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Právo zamestnanca na odmenu za vykonanú prácu zakotvuje čl. 36 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Minimálna mzda predstavuje najnižšiu ...

Ceniny v účtovníctveGarancia

26.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V jednoduchom účtovníctve podnikateľa predstavujú ceniny rovnako ako napríklad šeky resp. peňažná hotovosť krátkodobý finančný majetok. Ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Podľa ustanovenia §12 ods. 1 postupov účtovania v JÚ sa ako ceniny účtujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené ...

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

25.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Príloha č. 1b k Zákonu č.  311/2001 Z. z. SEZÓNNE PRÁCE Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa  § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje ...

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. § 223 Zákonník práce  umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  (  § 223 - 228a  ) . Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho vzťahu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018

20.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018, Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018, Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2018 Pripravili sme pre Vás ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u invalidného dôchodcu

12.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. (ZDP), si môže daňovník –fyzická osoba uplatniť zaktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a2 ZDP) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD). Na rok 2018 je to suma vo výške 3 830,02 €, ktorá sa však udaňovníka ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny: Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka ...

Elektronická komunikácia platná aj pre SZČO už od 1.7.2018

22.11.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Božena Jurčíková Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov; fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 1. 7. 2018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje ...

Príjem a obrat v jednoduchom účtovníctve

28.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Čo je v jednoduchom účtovníctve hrubý príjem a obrat? V jednoduchom účtovníctve sú účtované subdodávky dodávateľov časti diela. Zo znenia otázky nie je zrejmé v akých súvislostiach je položená. Z uvedeného titulu možno tak vo všeobecnosti skonštatovať, že pojem „obrat“ je ...

viac článkov
O čom sa hovorí
Finančná správa spracovala už 90 % podaných daňových priznaní Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu Možnosť žiadať o "Prvú pomoc" skončila 30. apríla 2022 Cesta k hypotéke je o niečo náročnejšia pre podnikateľov, každá banka akceptuje ich príjmy po svojom Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva Do e-Služieb sa prihlásite s Grid kartou už len do 31. marca 2022, aktivujte si nový prístup ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1 Pandemická Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom končí Ministerstvo financií SR predstavili technické riešenie nového systému elektronickej fakturácie E-faktúra Prijali sme už takmer tretinu daňových priznaní O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla Výdavky spojené s bytom používaným na podnikanie Grid karty budú končiť 31. marca 2022, aktivujte si nový prístup do e-Služieb Ďalšie praktické tipy a kontrolné zoznamy na zdravú a efektívnu teleprácu Výška pomoci pre mikro a malé podniky v rámci Prvej pomoci  stále rastie Podpora bezpečnosti a zdravia u telezamestnancov: politiky, predpisy a správy o prevencii odpočitatelná položka SZČO a zamestnávatelia: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za máj 2020 DOVOLENKA kalkulačka szčo 2017 daňové priznanie 2017 Minimálne odvody pre SZČO sa od januára zvýšia o 18,40 eura Zamestnávatelia, pri zamestnávaní občanov Ukrajiny nezabudnite na tieto povinnosti voči Sociálnej poisťovni Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli Finančná správa vrátila preplatky na daniach
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.9.2022

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 25.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.8.2022
1 EUR1,03 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,68 PLN (-0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie