dnes je 29.5.2022

Najnovšie

Preddavok na nákup zásobGarancia

24.5.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. Jednotlivé účtovné prípady je potrebné zaúčtovať ...

Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.5.2022Garancia

23.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1. 5. 2022.” Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 31. 3. 2022 opatrenie č. 116/2022 Z. z. , ...

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľovGarancia

20.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení. Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho ...

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronickyGarancia

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania ...

Možnosť žiadať o "Prvú pomoc" skončila 30. apríla 2022Garancia

17.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju 2022 na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamestnanosti podporila približne tretinu pracovných miest ...

Účtovanie pozemku v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.5.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Pozemky majú vždy charakter nehnuteľných vecí bez zreteľa na ich výmeru a určenie – t.j. napr. aj pozemky zastavané. Pre bližšie určenie pojmu „pozemok” je potrebné čerpať z ustanovenia § 3 ods.1 zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ...

Náklady na povinné testovanie zamestnancov majú firmy preplatenéGarancia

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Všetkým firmám, ktoré požiadali o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov a ich žiadosti boli schválené, už boli financie vyplatené. Schválených bolo takmer 7 800 žiadostí a Ministerstvo hospodárstva SR firmám vyplatilo takmer 8,9 milióna eur. Všetkým firmám, ktoré požiadali o preplatenie ...

Malí a strední podnikatelia žiadajú vládu o účinné opatrenia proti zvyšovaniu cienGarancia

16.5.2022, Zdroj: SITA

... Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) žiada vládu prijať účinné opatrenia na podporu podnikateľov s cieľom minimalizovať vplyvy rastu cien energií, materiálov a surovín. Zároveň nesúhlasí s opatreniami, ktoré by ohrozili aj fungovanie malých a stredných podnikov. Slovenská ...

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel; Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. Aspekty pracovnoprávnych vzťahov sú upravené nielen Zákonníkom práce, ale aj mnohými ďalšími právnymi predpismi. Jedným nich je aj Autorský zákon, ktorý obsahuje aj osobitnú ...

Finančná správa vrátila preplatky na daniachGarancia

11.5.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa spracovala viac ako 406-tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 312.694.997 eur boli daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka. Finančná správa spracovala ...

viac článkov
Najčítanejšie

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018

20.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018, Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018, Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2018 Pripravili sme pre Vás ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u invalidného dôchodcu

12.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. (ZDP), si môže daňovník –fyzická osoba uplatniť zaktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a2 ZDP) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD). Na rok 2018 je to suma vo výške 3 830,02 €, ktorá sa však udaňovníka ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny: Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka ...

Elektronická komunikácia platná aj pre SZČO už od 1.7.2018

22.11.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Božena Jurčíková Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov; fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 1. 7. 2018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje ...

Príjem a obrat v jednoduchom účtovníctve

28.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Čo je v jednoduchom účtovníctve hrubý príjem a obrat? V jednoduchom účtovníctve sú účtované subdodávky dodávateľov časti diela. Zo znenia otázky nie je zrejmé v akých súvislostiach je položená. Z uvedeného titulu možno tak vo všeobecnosti skonštatovať, že pojem „obrat“ je ...

viac článkov
O čom sa hovorí
Od 10. januára 2022 sa otvárajú kultúrne podujatia v režime pre očkovaných a prekonaných Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu O podporu z "Prvej pomoci " za február 2022 možno žiadať až do konca apríla 2022 Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov Podpora bezpečnosti a zdravia u telezamestnancov: politiky, predpisy a správy o prevencii Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad odvodov za mesiac december Darujte 2 % zo zaplatených daní, vyzýva Finančná správa SR Náklady na povinné testovanie zamestnancov majú firmy preplatené Zamestnávatelia a SZČO: Prichádza ďalšia možnosť odkladu poistného - za január 2022 Športovca so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa predstavila nový Elektronický účet poistenca Otázky a odpovede k zaokrúhľovaniu mincí SZČO dostanú za marec tohto roka príspevok na udržanie pracovného miesta najviac v sume 810 eur Minimálne odvody pre SZČO sa od januára zvýšia o 18,40 eura Finančná správa vrátila preplatky na daniach Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už 8 bezplatných poradní Najčastejšie otázky a odpovede: Nemocenské pri karanténe alebo izolácii Stravovanie podnikateľa v roku 2022 Výdavky spojené s bytom používaným na podnikanie Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za november 2021 Možnosť žiadať o "Prvú pomoc" skončila 30. apríla 2022 cestovné náhrady živnostníka Vláda schválila druhé Kilečko, podnikateľom pomôže takmer 200 nových opatrení Manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19 - aktualizovaný k 2.12.2021 Výška pomoci pre mikro a malé podniky v rámci Prvej pomoci  stále rastie
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 1.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 7.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.5.2022
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,59 PLN (-0,03)
1 EUR24,7 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie