dnes je 21.1.2022

Najnovšie

Rezort práce bude za január a február 2022 vyplácať Prvú pomoc + vrátane opatrenia 3B

20.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Vláda SR dnes 19. januára 2022 schválila návrh ministra Milana Krajniaka na ponechanie súčasnej podpory poskytovanej zamestnávateľom za mesiac december 2021. Zamestnávatelia tak budú môcť, rovnako ako v decembri, žiadať o príspevky z projektu Prvá pomoc + vrátane opatrenia 3B aj za mesiace január a február ...

Zamestnávatelia a SZČO: Prichádza ďalšia možnosť odkladu poistného - za január 2022

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostávajú ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie. Odklad bude možný za mesiac január 2022 so splatnosťou do 31. marca 2025. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré schválila 19. januára 2022 a ktoré nadobudne účinnosť ...

Príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny taktiež podlieha zdaneniu

20.1.2022, Zdroj: SITA

... Aj príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny podlieha dani z príjmu. Nakoľko na Slovensku nie je legislatíva v tejto oblasti všade jednoznačná, existuje viacero spôsobov, ako niektoré typy príjmov z krypta zdaňovať. Ako hovoria advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law Tax, ktorí spolupracujú ...

Splatnosť nového poistného pre živnostníkov sa blíži: Sociálna poisťovňa ich na zmenu proaktívne upozorňuje

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom ...

Mzdové náklady - pravidlá ich účtovania a zdaňovaniaGarancia

19.1.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mzdové náklady patria, v rámci výrobnej kalkulácie, medzi priame náklady. Z pozície zamestnávateľa predstavujú daňovo akceptovateľný náklad na základe ich zúčtovania, bez ohľadu na to či boli skutočne vyplatené ( v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani ...

Vláda schválila plánovaný odklad platenia odvodov aj za mesiac január

19.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie, predložil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Splatnosť odvodov za január 2022 preto posúvame na 31. marca 2025. Zmena sa týka platby poistného pre samostatne ...

Vstup zamestnancov na pracoviská - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa. Podľa vyhlášky je zamestnávateľ povinný podmieňovať vstup ...

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. sa s účinnosťou od 19. januára 2022 menia pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou ...

Informácie k dávke v nezamestnanosti si vymieňa SP s inštitúciami EÚ elektronickyGarancia

19.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným ...

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi a) zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Daňový bonus na zaplatené úrokyArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podmienky na uplatnenie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ daňový bonus na zaplatené úroky ”) sú vymedzené v § 33a ZDP . V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚArchív

31.10.2018, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových ...

Dostupné v časových verziách: 2019

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaArchív

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. Automobil prenajatý formou finančného prenájmu ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Archív

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. ...

Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚArchív

13.2.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v JÚ je podnikateľ povinný účtovať o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách v účtovej knihe a v peňažnom denníku. Súčasne je povinný v peňažnom denníku účtovať o príjmoch ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
viac článkov
O čom sa hovorí
O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom- urýchli vybavenie v Sociálnej poisťovni Zavedenie trvalého kurzarbeitu zvýši odvody SZČO o tri eurá mesačne Na podanie daňového priznania zostávajú už len posledné dni Vláda odsúhlasila pravidlá pre testovanie vo firmách Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eura Dôchodcovia, pozor! Nezabudnite do 15. novembra 2020 oznámiť výšku dôchodku z cudziny Úrady práce prijímajú žiadosti o príspevky "Prvej pomoci  " za október Vláda schválila zavedenie trvalého kurzarbeitu od 1.1.2022 Vlaňajší rok poznačený pandémiou zredukoval na Slovensku firmy z oblasti obchodu a živnostníkov Ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci sa majú od marca 2021 zmodernizovať Záujem občanov o aplikáciu Over doklad rastie Minimálne sociálne odvody pre SZČO od 1. januára 2021 stúpli o 13 eur mesačne Sociálna poisťovňa zverejnila informácie k úhrade zdravotných výkonov pre dlhodobé ošetrovné a tehotenské Nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19 zamestnanec alebo zamestnávateľ? Zamestnávatelia vlani zamestnancom poskytovali príspevok na stravu vyšší ako zákonné minimum Minister práce Milan Krajniak a minister financií Eduard Heger navrhujú rozšírenie a zvýšenie „Prvej pomoci  “ Flexibilnejší homeoffice aj finančný príspevok na stravovanie od 1. marca 2021 Maximálna doba pozastavenia živnosti bude od 1. júla 2021 štyri roky Počas koronakrízy si môžu dôchodcovia požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného register SZČO Pandemické ošetrovné a prázdniny: Kedy majú nárok na OČR rodičia škôlkarov a školákov Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania Finančná správa spúšťa pre klientov saldokonto Úrady prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za február Gastroprevádzkam a cestovnému ruchu pomôžeme ďalšími 120 miliónmi eur
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny Zákonníka práce účinné od 2.2.2022 v oblasti vysielania zamestnancov

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
  • POZOR! Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %.

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

Daňový kalendár
január 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.1.2022
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,83 GBP (+0,01)
1 EUR4,52 PLN (-0)
1 EUR24,26 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Webináre, Online konferencie
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk