dnes je 10.12.2019
Najnovšie

Nákup zásob zálohovou platbouGarancia

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. ...

Účtovanie faktoringuGarancia

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktoring predstavuje metódu odkúpenia krátkodobých pohľadávok veriteľa špecializovanou firmou - tzv. faktorom. Jeho podstata spočíva v prevzatí oprávnenia veriteľa vymáhať splnenie záväzku faktorom za odplatu. Faktor sa stáva majiteľom ...

Otázky a odpovedeGarancia

29.11.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti SZČO pri práci v zahraničíGarancia

29.11.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostník pracujúci pre slovenskú firmu vykonáva práce v Nemecku, pričom jeho obrat prekročil hranicu 50 000,- €. Je povinný sa nahlásiť na platcu DPH, prípadne, je povinný byť registrovaný pod § 7 ? Odpoveď: Pre správne uplatnenie DPH, ...

Predaj na trhu a elektronická registračná pokladnicaGarancia

29.11.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba - nepodnikateľ, chce vyrábať sviečky - hand made - a tieto potom predávať na burzách a trhoch. Potrebuje k tejto činnosti živnostenský list, elektronickú pokladnicu alebo niečo? Sviečky budú z vosku alebo podobného materiálu, ...

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 , c) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 3 (1) Predmetom dane sú a) príjmy zo závislej činnosti ( § 5 ), b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu ( § 6 ), c) príjmy z kapitálového ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 13 (1) Od dane sú oslobodené príjmy a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 13cGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  ZDP je od 1. 1. 2018 ustanovené oslobodenie príjmov (výnosov) z predaja akcií (obchodného podielu) u právnických osôb alebo stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR, a to za splnenia ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Komentár k ZDP § 15 - Sadzba daneGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15 Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44 , pre: a) fyzickú osobu 1. zo základu dane zisteného podľa § 4 1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, 1b. 25 % z tej časti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľomArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. § 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.   K § 50: [Niekoľko ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 17 - Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

20.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 17 (1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva 1 ) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 , z rozdielu ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

22.10.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

12.11.2019, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Daňový kalendár
december 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 9.12.2019
1 EUR1,11 USD (0)
1 EUR0,84 GBP (0)
1 EUR4,28 PLN (0)
1 EUR25,53 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV


www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk