dnes je 1.10.2022

Ostatné miestne dane v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava automobilu a daň z motorových vozidiel v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dedič živnostníka v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do obchodnej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarancia

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPHGarancia

14.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 22 ods. 4 zákona o DPHGarancia

13.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

10.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 63 Vrátenie dane ozbrojeným silámGarancia

10.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

9.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuGarancia

6.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osobyGarancia

20.4.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

19.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vystavenie faktúry pri ubytovaní zamestnanca v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dátum dodania služby na faktúre z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 81a Zrušenie registrácie skupinyGarancia

25.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

24.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontrolyGarancia

23.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetGarancia

22.3.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

21.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Mimoriadne opravné prostriedky v daňových veciachGarancia

25.2.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätná fakturácia služieb z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69c Osobitný spôsob úhrady daneGarancia

25.2.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69b Ručenie za daňGarancia

24.2.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer