dnes je 1.2.2023

Povinnosti SZČO pri práci v zahraničíArchív

29.11.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018Archív

24.7.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňaArchív

19.7.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie zo Sociálnej poisťovneArchív

29.4.2020, Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

SZČO a cestovné náhradyArchív

19.1.2018, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody v roku 2017Archív

24.5.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Testovanie zamestnancov vo firmách v roku 2022Archív

26.1.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2020Archív

12.12.2019, Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017Archív

14.12.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad opatrení platných od 1. septembra 2020

2.9.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiArchív

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Najnovšie články
viac článkov