dnes je 31.3.2023

Najnovšie

Prijatý sponzorský príspevokGarancia

30.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ”zákon o športe“). V kontexte so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon ...

Komentár ZDP k § 51cGarancia

27.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál § 51c (1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. (2) Na správu dane z príjmov sa použijú ustanovenia osobitného ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDP § 51Garancia

27.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál § 51 Postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.   Ustanovenie § 51 zákona o dani z príjmov patrí do oddielu ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k § 51a ZDPGarancia

27.3.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer § 51a (1) Daňovník, ktorý zmení spôsob uplatňovania výdavkov podľa  § 6 ods. 10  na uplatňovanie preukázateľných výdavkov podľa  § 6 ods. 11  a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo. (2) Daňovník, ktorý v zdaňovacom ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Novela zákona o dani z príjmov - daňový bonusGarancia

23.3.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Národná rada SR 7. februára 2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto zákona v  ...

Zľavy v jednoduchom účtovníctveGarancia

23.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zľava predstavuje cenové zvýhodnenie, ktoré poskytuje dodávateľ odberateľovi, resp. predávajúci svojim zákazníkom. V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť najčastejšie s poskytnutými zťavami vo forme rabatu, skontá, bonusu a zľavy z ceny z dôvodu uznanej reklamácie. Vychádzajúc z ustanovenia ...

Vznik daňovej povinnosti k DPH pri nadobudnutí tovaru z ČRGarancia

17.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Platiteľ dane v ČR vyhotovil 2. februára 2023 faktúru na dodávku tovaru pre slovenského platiteľa – odberateľa. Odberateľ zaplatil za tovar 9. februára 2023. Tovar dodaný z ČR do SR bol prevzatý odberateľom dňa 24. februára 2023. Odberateľ podal daňové priznanie k DPH za zdaňovacie ...

Usmernenie k uplatňovaniu minimálneho preddavkuGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

... Podľa schválenej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2022 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa s účinnosťou od 1. januára 2023 začne pri platení poistného a preddavkov ...

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveArchív

14.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv ...

Účtovanie finančného príspevku na stravovanieGarancia

2.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Podľa § 152 ods. 7 ZP zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

3.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a bol mu poskytnutý finančný príspevok Covid-19, opatrenie č. 2, pokles tržieb. Ako zaúčtovať uvedený príspevok v jednoduchom účtovníctve? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje ...

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctveGarancia

15.11.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra O2 mesačný paušál + mesačná splátka za mobil telefón: 1/ - mesačný paušál ZD: 15,00 2/ - DPH: 3,00 3/ - mesačný poplatok za mobil: 4,00 (nie je predmetom DPH) celková hodnota faktúry je 22,00 Celková cena mobilu je 231,00 Akontácia ...

Finančný príspevok na stravovanie v jednoduchom účtovníctveGarancia

23.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vychádzajúc z ustanovenia § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmi

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 19.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 10.5.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV