dnes je 29.5.2024

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017Archív

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaujímavosť: Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017Archív

13.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017Archív

14.12.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017Archív

27.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČOArchív

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Archív

22.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017Archív

10.5.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osobyArchív

23.5.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava dane/mesačného preddavku na daňArchív

28.5.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová licencia FO neplatcu DPH v roku 2017Archív

13.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Archív

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Životné minimum od 1. 7. 2017 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyArchív

14.7.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctveArchív

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 51 ods. 2 zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiArchív

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnostiArchív

14.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 15 Sadzba daneArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanieArchív

9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k splateniu a odpisu záväzkov podľa § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmovArchív

20.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018Archív

28.12.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky v roku 2018Archív

22.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017Archív

28.2.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmovArchív

3.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zu - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019Archív

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyššie životné minimum od 1. 7. 2017 a jeho dopad na vybrané mzdové veličinyArchív

22.8.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov od 1.12.2019Archív

10.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 13aGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021

Komentár k ZDP § 12 Predmet daneGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021

Povinnosti SZČO pri predaji osobného auta v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011Archív

1.1.2023, Ing. Viera Mezaiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer