dnes je 27.9.2023

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017Archív

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČOArchív

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodkuArchív

26.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaujímavosť: Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017Archív

13.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017Archív

27.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava dane/mesačného preddavku na daňArchív

28.5.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017Archív

10.5.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017Archív

14.12.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Archív

22.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osobyArchív

23.5.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 51 ods. 2 zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017Archív

2.1.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové hľadiskoArchív

10.1.2018, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017Archív

2.1.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová licencia FO neplatcu DPH v roku 2017Archív

13.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Archív

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018Archív

28.12.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 15 Sadzba daneGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Životné minimum od 1. 7. 2017 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyArchív

14.7.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctveArchív

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnostiArchív

14.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k splateniu a odpisu záväzkov podľa § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmovArchív

20.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiArchív

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prílohy daňového priznania a účtovná závierkaArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničiaArchív

8.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovacie obdobieArchív

21.1.2019, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanieArchív

9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017Archív

28.2.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDPArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018Archív

20.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky v roku 2018Archív

22.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zu - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019Garancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018Archív

1.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer