dnes je 19.4.2024

Input:

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017

23.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.35 Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017

Ing. Marcela Prajová

Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela ZDP“). Okrem iných zmien prináša novela ZDP výrazné zmeny v ustanovení § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP“), t. j. v uplatňovaní percentuálnych výdavkov u daňovníkov – fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a príjmy z použitia diela