dnes je 22.2.2024

Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávneniaArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOArchív

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie k DPH v roku 2023Garancia

19.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Archív

20.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

20.1.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 6 Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľaArchív

1.1.2022, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členoviaArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2021Archív

10.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobieArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmarená investícia ako daňový nákladGarancia

17.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnostiArchív

14.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018Archív

19.9.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri ohlásení živnostiArchív

14.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiArchív

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie od roku 2020Archív

10.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019Garancia

22.3.2019, Mgr. Jana Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer