dnes je 6.7.2022

Zrušenie živnosti v roku 2017

8.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávneniaArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOArchív

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021Archív

10.2.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

24.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Odpisovanie automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Archív

20.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

20.1.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostenský zákon a jeho novely v roku 2016

3.11.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v živnostenskom zákone od 1.7.2016

18.4.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2020Archív

16.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.Archív

31.7.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2021Archív

10.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťGarancia

11.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021Archív

12.2.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oplatí sa v tomto roku viac živnosť alebo s.r.o.?

19.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 6 Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľaGarancia

16.11.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členoviaGarancia

20.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

19.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Prechod živnostníka na s.r.o.

16.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena v živnostenskom zákone od 20.5.2016

24.2.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobieGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnostiArchív

14.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018Archív

20.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiArchív

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018Archív

19.9.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

17.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

14.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer