dnes je 25.3.2023

Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávneniaArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOArchív

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021Archív

10.2.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Odpisovanie automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Archív

20.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017Archív

28.12.2017, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobouArchív

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.Archív

31.7.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

20.1.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2020Archív

16.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2021Archív

10.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 6 Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľaArchív

1.1.2022, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členoviaArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021Archív

12.2.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnostiArchív

14.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobieGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018Archív

20.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018Archív

19.9.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri ohlásení živnostiArchív

14.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zrušenie registrácie od roku 2020Archív

10.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiArchív

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŠkodyArchív

22.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravy základu dane pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnostiArchív

21.4.2017, Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019Garancia

22.3.2019, Mgr. Jana Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Archív

23.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020