dnes je 19.4.2024

Input:

Živnostenský register

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.1.1 Živnostenský register

Mgr. Jana Takáčová

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), konkrétne Hlava VI tohto zákona. Výpis zo živnostenského registra je jedným z preukazov živnostenského oprávnenia a podnikateľ ním tak dokazuje, že má oprávnenie podnikať v určitej oblasti.

Podľa tohto zákona predstavuje živnostenský register súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch, pričom tieto údaje do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aké konkrétne údaje sa do registra zapisujú stanovuje