dnes je 6.12.2022

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke a krátenie dovolenky v roku 2017Archív

22.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po návrate z materskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

15.7.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

28.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca po nástupe do práce z rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

27.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenkeArchív

8.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečerpanie dovolenky v roku 2018Archív

1.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky z pohľadu zamestnávateľa v roku 2017Archív

24.11.2017,  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce

30.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nárok na využitie priepustky počas čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2018Archív

31.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

5.3.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolenka oboch rodičov v roku 2018Archív

12.9.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka pri kratšom pracovnom čase v roku 2018Archív

12.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca v roku 2020Archív

10.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca v roku 2020Archív

27.1.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečerpanie dovolenky na rok 2017Archív

17.8.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka z kolektívnej zmluvy a jej čerpanie v roku 2020Archív

30.11.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019Archív

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019Archív

16.1.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o dovolenkách v roku 2017Archív

30.3.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017Archív

17.7.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Archív

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné čerpanie dovolenky nariadené zamestnávateľom v roku 2020Archív

16.12.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancovi z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v roku 2020Archív

30.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zameškané pracovné dni na účely krátenia dovolenky v roku 2018Archív

18.1.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca a jej výpočet v roku 2018Archív

28.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet nároku na dovolenku pre zamestnankyňu v roku 2017Archív

21.7.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017Archív

11.5.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky pri zmene pracovnej zmluvy v roku 2021Archív

30.3.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020Archív

27.7.2020, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy na zastupovanie zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pandemická PN-ka a krátenie dovolenky v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenke a uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s inou pracovnou náplňou v roku 2018Archív

16.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺžená rodičovská dovolenka v roku 2020Archív

15.12.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer