dnes je 7.10.2022

POZOR! Platby v hotovosti maximálne do 5000EUR

4.8.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hotovostné platby budú obmedzené od roku 2013

30.11.2012, Ing. Petra Kapustová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjem finančnej hotovosti za poskytnuté grafické práce v roku 2022Garancia

22.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zriadenia e-kasy pri prevádzkovaní autoškoly v roku 2019Garancia

16.8.2019, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nájomného v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

20.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava jednoduchého účtovníctvaArchív

26.7.2017, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie podnikateľa účtujúceho v JÚGarancia

16.7.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie operatívneho lízingu v JÚArchív

6.7.2017, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti živnostníka voči Sociálnej poisťovniGarancia

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovniGarancia

31.7.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie podnikateľa účtujúceho v JÚArchív

10.7.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad zamestnancov podnikateľaArchív

30.7.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 15 Miesto dodania službyGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov