dnes je 17.4.2024

Input:

248/2012 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

248/2012 Z.z.
[zrušené č. 296/2014 Z.z.]
Opatrenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. augusta 2012
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 4,00 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Ján Richter v. r.