dnes je 2.8.2021

Input:

248/2012 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

248/2012 Z.z.
[zrušené č. 296/2014 Z.z.]
Opatrenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. augusta 2012
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk