dnes je 8.12.2023

Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch v súvislosti s ochorením COVID-19 - stav k 27.5.2020

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:19:07

Kapitoly videa

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce. Poukazuje na zákonné možnosti odpustenia platenia odvodov a súvisiace zmeny v odvodoch do Sociálnej poisťovne. 

Obsah:

 • Úvod
 • Obsah
 • Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení (máj 2020)
 • Ďalšie právne predpisy
 • Pandemické nemocenské dávky - ošetrovné
 • Pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
 • Pandemické nemocenské dávky - nemocenské
 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
 • Predĺženie podporného obdobia
 • Zmeny v zákone o cestovných náhradách
 • Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné
 • Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné II. a III. Pilier
 • Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie za obdobie apríl 2020
 • Formulár ČV 1. časť
 • Formulár ČV 2. časť
 • Opatrenia ÚVZ SR
 • Ďalšie povinnosti dotknutých zamestnávateľov / SZČO
 • Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie za obdobie apríl 2020
 • Odloženie splatnosti odvodov na poistenie
 • Pokles čistého obratu a príjmov z podnikania
 • Výpočet poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ
 • Formulár SP
 • Príklad
 • Predĺžená splatnosť
 • Oznámenia
 • Ďalšia predĺžená splatnosť
 • Odpustenie odvodovej povinnosti zamestnávateľa za máj 2020

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Najnovšie články
viac článkov