Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.48 Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa ZDP v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§ 5 ZDP).

Prehľad 2019

Na rok 2019 bolo určené nové tlačivo s názvom „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ”) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac”. Spojenie „o daňovom bonuse” v nadpise sa týka daňového bonusu na vyživované dieťa (§ 33 ZDP). V novom riadku 7 sa uvádza priznaná a vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a ZDP), ktorú si zamestnanci uplatnili pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a suma opráv v prípade jeho priznania a vyplatenia v nesprávnej výške. V súvislosti s novým bonusom tlačivo obsahuje v II. časti aj nové riadky D, E, a F a tiež v III. časti novú žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a ZDP). Tlačivo sa prvýkrát použije za január 2019.

Ročné zúčtovanie 2018

Za rok 2018 bolo určené nové tlačivo s názvom „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)”. V tlačive sa, okrem formálnej zmeny v riadku 01, v novom riadku 04d uvádza nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Riadky 15,16,17 boli zavedené v súvislosti s daňovým bonusom na zaplatené úroky (§ 33a ZDP). Vo vysvetlivkách bol zredukovaný komentár k zamestnaneckej prémii a pomôcka za zdaňovacie obdobie roku 2018 obsahuje základné údaje na toto zdaňovacie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: