dnes je 22.2.2024

Input:

Zľavy z cien pri dodávkach a ich účtovanie

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.5.2 Zľavy z cien pri dodávkach a ich účtovanie

Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová

Cenové zľavy pri obchodných dodávkach

Cenové zľavy pri obchodných dodávkach môžu byť poskytnuté ako súčasť obchodnej politiky dodávateľa alebo na základe uznanej reklamácie. Zľavy poskytované ako súčasť obchodnej politiky dodávateľa sú zľavy objektívne, t.j. také, ktoré sú poskytované na základe všeobecných obchodných podmienok podnikateľa, napríklad na prechodne vymedzené obdobie na vybrané druhy tovarov. Sú stanovené podmienky, za akých sa tieto zľavy poskytujú a každý kto splní podmienku, získava nárok na zľavu.

Podmienkami môžu byť:

  1. odobraté množstvo tovaru v merných jednotkách (množstevné rabaty),
  2. finančný objem odobratého tovaru (finančný bonus, poskytnutie určitého množstva tovarov bezodplatne),
  3. platba v hotovosti, promptná platba (skonto, cenové