dnes je 20.4.2024

Input:

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018

19.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.1 Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018

Mgr. Jana Takáčová

Jednou z foriem podnikania, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky najviac rozšírené, je prevádzkovanie živnosti. Pod pojmom živnosť sa v súlade s legislatívou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených zákonom. Podnikatelia sa pritom najčastejšie rozhodujú medzi touto formou podnikania alebo založením a podnikaním formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Každá z týchto foriem má, samozrejme, svoje výhody aj nevýhody.

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť”) a kontrolu nad ich