dnes je 29.5.2024

Input:

Zdaňovanie príjmov SZČO zo zahraničia

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.5 Zdaňovanie príjmov SZČO zo zahraničia

Ing. Jozef Pohlod

Pokiaľ má SZČO bydlisko na území SR, považuje sa za rezidenta SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú podľa § 2 písm. f) ZDP citovaného zákona príjmy plynúce tak na území SR, ako aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník, ako rezident SR, je povinný vyrovnať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roka 2017 prekročia sumu vo výške 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP zákona (čo je 100 násobok sumy životného minima), resp. ak vykáže daňovú stratu. Povinnosť podať daňové priznanie má aj vtedy, ak