dnes je 4.12.2023

Input:

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4.3 Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

V prípade, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia príjmu z prevodu nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP), § 9 ods. 1 písm. d) a e) ZDP a príjem z predaja nehnuteľnosti nie je príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 5 ZDP), je uvedený príjem ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP.

Ostatný príjem z prevodu nehnuteľnosti

Príjmy z predaja nehnuteľnosti patria medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP vtedy, ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorú predávajúci využíval:

  • na osobné účely alebo

  • na prenájom, z ktorého mu plynuli príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, pričom nie je podstatné, či je prenajímaná