dnes je 22.2.2024

Input:

Zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničia

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.4 Zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničia

Mgr. Jana Takáčová; Ing. Peter Horniaček

Samostatne zárobkovo činné osoby majú často príjmy aj zo zahraničia. Pri ich vykazovaní a platení daní je vždy potrebné dôsledne si určiť, či majú ako daňovníci postavenie rezidenta SR, a teda či sú daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Za rezidenta SR sa pritom považuje občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach a do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu a zároveň je povinný vysporiadať si svoj celosvetový príjem v Slovenskej republike. Fyzická osoba má na území SR bydlisko, ak má možnosť ubytovanie, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti