dnes je 6.12.2022

Input:

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa v roku 2022

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1 Články

Dominika Holubová

2022.09.1.1 Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Pojem „osobná potreba” nie je v priamo definovaný v žiadnom platnom právnom predpise. V princípe však možno konštatovať, že ide o výdavky, ktoré nie sú vynaložené a to ani sčasti v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov podnikateľa. Jedná sa tak o výdavky, ktoré podnikateľ vynaloží k tomu, aby si prostredníctvom nich pokryl výlučne svoje súkromné - mimopodnikateľské záujmy a potreby.

V princípe platí, že daňovými výdavkami nie sú výdavky, ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov, aj keď o nich daňovník účtoval, neboli zaúčtované v účtovníctve daňovníka, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Daňovými výdavkami nie sú v zmysle § 21 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov