dnes je 27.2.2024

Input:

Všeobecná charakteristika cestovných náhrad

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.2 Všeobecná charakteristika cestovných náhrad

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Cestovné náhrady sa poskytujú zamestnancom fyzickej (FO) alebo právnickej osoby alebo si ich uplatňujú samotní podnikatelia FO na úhradu svojich skutočne vynaložených alebo zvýšených výdavkov spojených s výkonom práce na inom mieste, ako je miesto výkonu podnikateľskej činnosti.

Niektoré náhrady sú poskytované, resp. sa uhrádzajú v skutočne preukázateľnej výške (napr. za ubytovanie, za spotrebované pohonné látky podľa platných cien atď.) alebo len čiastočne nahrádzajú zvýšené výdavky (napr. stravné).

Zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) vyplýva, ktoré výdavky a v akej výške možno zahrnúť do daňových výdavkov podnikateľa, pričom nie je u podnikateľa a jeho zamestnancov postup vždy z daňového hľadiska rovnaký.

Tzv. dobrovoľné platby (napr. vyššie