dnes je 1.3.2021

Input:

Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.1 Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

Ing. Marcela Prajová

Rodič, resp. daňovník, u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže na vydaté, resp. ženaté vyživované dieťa uplatniť daňový bonus až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to len za predpokladu, že manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za príslušné zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. v zdaňovacom období roku 2019 nemá zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 937,35 €. V opačnom prípade nie je možné uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa u rodiča. Manžel (manželka) v takomto prípade uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), samozrejme, len za predpokladu, že nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) vznikne.


Zamestnanec má 22 ročnú dcéru, ktorá študuje na vysokej škole a v auguste 2019 sa vydala. Zamestnanec si od začiatku roka 2019 uplatňoval na dcéru daňový bonus. Po zmene rozhodujúcich skutočností, t. j. po sobáši dcéry zamestnanec vo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk