dnes je 13.12.2019
Input:

Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.1 Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

Ing. Marcela Prajová

Rodič resp. daňovník, u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže na vydaté resp. ženaté vyživované dieťa uplatniť daňový bonus až po uplynutí zdaňovacieho obdobia a to len za predpokladu, že manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za príslušné zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka t.j. v zdaňovacom období roku 2018 nemá zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 3 803,33 €. V opačnom prípade nie je možné uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa u rodiča. Manžel (manželka) v takomto prípade uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), samozrejme len za predpokladu, že nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) vznikne.


Zamestnanec má 22 ročnú dcéru, ktorá študuje na vysokej škole, a ktorá sa v apríli 2018 vydala. Zamestnanec si od začiatku roka 2018 uplatňoval na dcéru daňový bonus. Po zmene rozhodujúcich skutočností, t.j. po sobáši dcéry zamestnanec vo vyhlásení

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk