Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Tlačivo daňového priznania

22.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.2 Tlačivo daňového priznania

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 15 ods. 4 ZSD daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ZSD daňového poriadku ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za zdaňovacie obdobie roku 2017 môže daňovník podať daňovník daňové priznanie na dvoch typoch tlačív a to v závislosti na druhu ním dosiahnutého príjmu.

Daňové priznanie typ A (MF/015779/2016-721) podáva daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. Vzor daňového priznania typ A bol ustanovený opatrením MF SR č. MF/15394/2016-721, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 2016 ako príspevok číslo 30 a oproti roku 2016 sa nemení. Znamená to, že daňovník pri podávaní daňového priznania typ A za rok 2017 použije rovnaké tlačivo, ako použil pri podávaní daňového priznania typ A za rok 2016.

Daňové priznanie typ B (MF/016160/2017-721) podáva daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 poberal zdaniteľné príjmy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: