dnes je 22.2.2024

Input:

Technické zhodnotenie - právna úprava

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.1 Technické zhodnotenie - právna úprava

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.

Technickým zhodnotením sa rozumie zvýšenie hodnoty nehmotného a hmotného majetku, a to hlavne dlhodobého majetku, ktorý je odpisovaný podľa § 22 ZDPzákonač. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je zreálnenie skutočnej hodnoty majetku podnikateľského subjektu. K zreálneniu hodnoty majetku patrí aj správny spôsob ocenenia jeho technického zhodnotenia. Podnikateľ, ktorý investuje finančné prostriedky do technického zhodnotenia svojho obchodného majetku, musí vedieť jeho cenu zakalkulovať do cien svojej produkcie. Súčasne tvorí priestor na postupnú tvorbu zisku v budúcnosti.


Predmet a náplň technického zhodnotenia sú v zásade upravené na účtovné a nadväzne i na daňové účely. Základné právne predpisy týkajúce sa výroby produktov, ktoré sa u podnikateľov používajú ako