dnes je 20.4.2024

Input:

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.67 Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020, boli ustanovené nasledovne:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2019 zvýšilo sumy životného minima, pričom na ich úpravu bol použitý koeficient 1,025. Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k