dnes je 30.5.2024

Input:

Príspevky štátu k opatreniam č. 1 až 5 v projekte Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:53

Kapitoly videa

Sumarizácia opatrení z pohľadu komu sú určené jednotlivé opatrenia, aké podmienky je potrebné splniť na to, aby sa bolo možné o konkrétne príspevky uchádzať (teda či existuje nárok na príspevok a na aký), podrobný návod akým spôsobom je potrebné žiadať o príspevok a aký je postup po odoslaní žiadosti, informácia akým spôsobom sa vypočítava výška každého príspevku, kedy je potrebné žiadať o príspevky.  Na základe informácii uvedených vo videu je možné určiť, ktorý príspevok je pre konkrétny subjekt najvýhodnejší a akým spôsobom sa môžu príspevky kombinovať.    

Obsah:

Opatrenie č. 1 – zamestnávatelia, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky (oprávnený žiadateľ, cieľová skupina, podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, spôsobom podania žiadosti, do kedy je žiadosť potrebné podať)

Opatrenie č. 2 – SZČO, ktoré museli povinne zatvoriť prevádzky, alebo im poklesli tržby  (oprávnený žiadateľ, cieľová skupina, podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, spôsobom podania žiadosti, do kedy je žiadosť potrebné podať)

Opatrenie č. 3 – zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (oprávnený žiadateľ, cieľová skupina, podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, spôsobom podania žiadosti, do kedy je žiadosť potrebné podať)

Opatrenie č. 4 – SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiadny príjem (oprávnený žiadateľ, cieľová skupina, podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, spôsobom podania žiadosti, do kedy je žiadosť potrebné podať)

Opatrenia č. 5 – občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu (oprávnený žiadateľ, cieľová skupina, podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, spôsobom podania žiadosti, do kedy je žiadosť potrebné podať)

Lektor

JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Hosťom webináru je zakladajúci partner advokátskej kancelárie UHRINČAŤ-VAJDA s.r.o., ktorá sa špecializuje aj na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Je autorom štyroch publikovaných monografií na tému nastavenia systému ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a pravidelne odpovedá na otázky na portáli www.zoou.sk ako člen autorského tímu vydavateľstva Verlag Dashöfer. Ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou poskytuje aj komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie, až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR.  Úspešne absolvoval skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrade na ochranu osobných údajov SR a popri výkone advokácie vykonáva funkciu zodpovednej osoby aj podľa nariadenia GDPR. Problematike nastavenia systému ochrany osobných údajov v obchodných spoločnostiach bola venovaná aj jeho rigorózna práca a práca, na základe ktorej získal titul LL.M.