dnes je 23.6.2021

Input:

Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z

29.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.7 Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z

Ing. Alžbeta Hermanová

ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Číselné kódy - Opis tovaru - Spoločného colného sadzobníka1)

0201 - Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102

ex 0203 - Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené

ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex 0207 - Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz

ex 0208 - Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené

ex 0301- Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0302 - Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0304 - Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené

ex 0401 - Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko”, „0405 10 - Maslo

ex 1905 90 30 - Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.2)

ex2844 40 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo

2925 11 00 - Sacharín a jeho soli

2941 - Antibiotiká

30 - Farmaceutické výrobky

3822 00 00 - Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

ex3922 90 00 - Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

4901 - Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku

4903 00 00 - Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti

4904 00 00 - Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

6115 10 - Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)ex6602 00 00 - Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby

ex8428 90 95 - Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia - len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

ex8471 49 00 - Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých

ex8518 40 - Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) - len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí

ex8531 80 95 - Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk