dnes je 25.11.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.1 Príklady ku komentáru § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.


Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac nasledujúcich podmienok. Konkrétne vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb, je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti, uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňuje nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk.


Akciová spoločnosť Hokejisti, a. s. založená pre šport a zaregistrovaná ako platiteľ dane. Má zmluvne zaviazaných hokejových hráčov, že bez ich súhlasu nemôžu hrať za iný klub, alebo hosťovať u iného klubu. Po prípade podľa vyjadrenia Hokejisti, a. s. môže inému športovému klubu hráča predať. Pričom zmluva medzi platiteľom dane a hráčom nie je zmluva pracovnoprávna, je to nepomenovaná zmluva podľa občianskeho zákonníka. Ak platiteľ dane Hokejisti, a. s. povolí hráčovi hosťovanie v inom športovom klube, žiada od tohto klubu odplatu a túto mu vyfakturuje. Jedná sa o zdaniteľný obchod a podlieha DPH?

Platiteľ dodal službu s tým, že inému športovému klubu umožnil, aby hráč hral za tento klub (pričom platí podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty že dodaním služby je každé plnenie,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk