dnes je 27.2.2024

Input:

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

5.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.3 Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmami podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Uvedené platí len v prípade, ak príjmy z prenájmu nehnuteľností nie sú príjmami uvedenými v § 6 ods. 1 ZDP (príjmami z podnikania) a v § 5 ZDP (závislá činnosť). Pre lepšie pochopenie sa používa aj laické označenie prenájmu podľa tohto ustanovenia ZDP„prenájom občana”, čo má vyjadriť skutočnosť, že prenájom uskutočňuje fyzická osoba – nepodnikateľ.

  1. ZDP pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností nerozlišuje medzi prenájmom dlhodobým, sústavným alebo príležitostným. Akýkoľvek prenájom „občana” je teda príjmom podľa § 6 ods. 3 ZDP Na príjmy z prenájmu