dnes je 21.4.2024

Input:

Povinnosti SZČO pri predaji osobného auta v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Povinnosti SZČO pri predaji osobného auta v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


SZČO, platca DPH v roku 2011 kúpil ojazdené osobné auto r. v. 2006 z autobazáru, zaradil ho do obchodného majetku, odpočítal si DPH. Po odpísaní auta ho vyradil z obchodného majetku k 31. 12. 2017. Ďalej ho vo firme nepoužíval, ani neevidoval, ale v technickom preukaze je stále uvedený ako SZČO – podnikateľ. Teraz ho chce predať. Aké mu vznikajú povinnosti – daň z príjmu a DPH, ak ho predá za 2 000 €.

Odpoveď:

V predmetnom prípade, pokiaľ došlo k vyradeniu osobného automobilu z obchodného majetku k 31. 12. 2017 pri zdaňovaní sa postupuje podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Z uvedeného znenia vyplýva, že príjem z predaja hnuteľnej veci ako ostatný príjem je od dane oslobodený v plnej výške bez ohľadu na dobu vlastníctva tejto hnuteľnej veci, s výnimkou príjmov z