dnes je 29.5.2024

Input:

Novely zákona o sociálnom poistení v období marec - jún 2020 (natáčané 25. 6. 2020)

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:50:48

Kapitoly videa

Aktuálna situácia z pohľadu zákona o sociálnom poistení. Poukazuje na zákonné možnosti odkladu platenia odvodov, súvisiace zmeny v dávkach zo Sociálnej poisťovne a jednotlivé zmeny, ktoré nastali v zákone o sociálnom poistení počas mimoriadnej situácie. 

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.