dnes je 17.4.2024

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ing. Marcela Prajová

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky platného životného minima (pre rok 2019 je to suma 205,07 €) a výšky daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v závislosti na vykázanom základe dane z aktívnych príjmov je uvedená v nasledovnej tabuľke.

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pri podaní daňového priznania, resp. pri vykonaní ročného zúčtovania sa uplatní celoročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v závislosti na výške vykázaného základu dane z aktívnych príjmov [t. j. suma 3 937,35 € alebo suma (9 64,094 € - ¼ základu dane z aktívnych príjmov)], a to nehľadiac na skutočnosť, či je daňovník