dnes je 20.4.2024

Input:

Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.1 Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Máme zamestnanca rok narodenia 1952, (má dôchodkový vek) zo Sociálnej poisťovne predložil rozhodnutie, že je poberateľ invalidného dôchodku. Môžeme ako zamestnávateľ uplatniť mesačne nezdaniteľnú čiastku na zníženie základu dane?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

- starobného dôchodku,

- vyrovnávacieho príplatku,

- predčasného starobného dôchodku,

- starobného dôchodkového sporenia,

- výsluhového dôchodku.

Ak si chce takýto dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť, môže, ak mu dôchodok nebol priznaný od 1. 1. kalendárneho roku, prípadne ak už je