dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 91 Prestávky v práci

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Komentár k ZP § 91 Prestávky v práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 91

Prestávky v práci

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

(2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

 

K ods. 1 a 2: [Podmienky poskytnutia prestávky v práci]


Prestávka na odpočinok a jedenie predstavuje čas odpočinku medzi dvoma úsekmi pracovného času . Z tohto hľadiska