dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 88 Pružný pracovný čas

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Komentár k ZP § 88 Pružný pracovný čas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Pružný pracovný čas

§ 88

(1) Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

 

K § 88: [Pružný pracovný čas]


V Zákonníku práce sa uvoľňuje úprava pružného pracovného času tak, že zamestnávateľ so zamestnancom si nastavia pružný pracovný čas (povinnosť byť/nebyť na pracovisku, ale pracovať) podľa vlastných potrieb.

K ods. 1:

Na zavedenie pružného pracovného času sa vyžaduje zavedenie kolektívnou zmluvou alebo dohodou so zástupcami zamestnancov (od 1. januára 2013; do 31. decembra 2012 prerokovanie so zástupcami zamestnancov). Pružný pracovný čas je pracovný čas organizovaný spôsobom podľa § 88 a § 89. Pružný pracovný čas možno uplatňovať pri rovnomernomrozvrhnutí