dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 84 Pracovný poriadok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9 Komentár k ZP § 84 Pracovný poriadok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 84

Pracovný poriadok

(1) Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

 

K § 84: [Pracovný poriadok]


Pracovný poriadok predstavuje základný vnútropodnikový normatívny právny akt, ktorý vydáva zamestnávateľ na základe § 84 ods. 1. Vydanie pracovného poriadku zamestnávateľom je fakultatívne.

K ods. 1: [Ingerencia zástupcov zamestnancov]

Pri vydávaní pracovného poriadku sa nevyžaduje ingerencia samotného zamestnanca, ale skupiny zamestnancov - zástupcov zamestnancov. Zákonník práce v § 84 ods. 1 stanovuje, že „zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.” Uvedené znamená, že absencia predchádzajúceho súhlasu pred jeho vydaním spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho poriadku. Ide o