dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 70 Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3 Komentár k ZP § 70 Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 70

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

 

K § 70: [Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru]


V § 70 sa upravujú niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ a zamestnanec musia skutkovo vymedziť dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru.

V prípade skutkového vymedzenia má ísť o uvedenie všetkých relevantných skutočností, na základe ktorých