dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeru

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1 Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 59

(1) Pracovný pomer možno skončiť:

a)  dohodou,

b)  výpoveďou,

c)  okamžitým skončením,

d)  skončením v skúšobnej dobe.

§ 59 Skončenie pracovného pomeru


K ods. 1:

§ 59 ods. 1 sa upravujú spôsoby skončenia pracovného pomeru: 1. dohoda (§ 60), 2. výpoveď (§ 61 a nasl.), 3. okamžité

skončenie pracovného pomeru (§ 68 a nasl.), 4. Skončenie v skúšobnej dobe (§72).


(2) Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

K ods. 2:


§ 59 ods. 2 sa upravuje spôsob skončenia pracovného pomeru na určitú dobu – uplynutím dohodnutej doby (pred uplynutím dohodnutej doby možno aj spôsobmi podľa ods. 1).


(3)Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým

a) sa má skončiť jeho pobyt na území