dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 56 Preradenie na inú prácu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Komentár k ZP § 56 Preradenie na inú prácu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 56

Pred uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 a pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve podľa § 55, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť jeho lekárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nemožno od zamestnanca požadovať.

 

K § 56: [Preradenie na inú prácu]


§ 56 stanovuje povinnosť lekárskeho vyšetrenia v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, a to pred uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 (samozrejme musí ísť o takú zmenu, ktorá vyžaduje lekárske vyšetrenie), a pred preradením na prácu iného druhu ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve podľa § 55. Zákonník práce tu ustanovuje, že úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nemožno požadovať od