dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 32 Dohoda o sporných nárokoch

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10 § 32- § 38 Dohoda o sporných nárokoch

2.10.1 Komentár k ZP § 32 Dohoda o sporných nárokoch

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


Dohoda o sporných nárokoch

§ 32

Účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná.

 

 

K §32:


§ 32 obsahuje úpravu dohody o sporných nárokoch, kde si zamestnávateľ a zamestnanec môžu vyjasniť svoje sporné nároky. Vyžaduje sa písomná forma pod podmienkou neplatnosti. Iné obsahové náležitosti dohody o sporných nárokoch § 32 neobsahuje, čo však môže byť problematické z toho hľadiska, že dohoda o sporných nárokoch nie je upravená v prvej časti Občianskeho zákonníka, ale v § 585, tzv. urovnanie.


Zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu organizačných zmien podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce dňa 21.4.2014. Výpoveď začala plynúť 1.5.2014 a pracovný pomer sa skončil 31.5.2014.