dnes je 2.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 27 - § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1 Komentár k ZP § 27 - § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 27

Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

 

K § 27:


§ 27 upravuje otázku prechodu práv, ak zamestnávateľ zaniká a má právneho nástupcu.

 

§ 28

(1) Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.