dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4 Komentár k ZP § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 174

Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

(1) Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

 

K ods. 1: [Pracovná pohotovosť, práca nadčas a nočná práca]


§ 174 ods. 1 upravuje zákaz práce nadčas a pracovnej pohotovosti. Vo vzťahu k nočnej práci je povolená len výnimka v rozsahu jednej hodiny, ktorá nadväzuje na pracovnú