dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 16 Právne úkony osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2 Komentár k ZP § 16 Právne úkony osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 16

(1) Na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma, je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa o tom, že právny úkon zodpovedá prejavenej vôli.

(2) Notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok a je schopný zápisnicu vlastnoručne podpísať.

 

K §16:


§ 16 obsahuje osobitné pravidlá pre právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma a ktoré má urobiť osoba, ktorá nemôže písať alebo čítať. Zákonník práce umožňuje, aby sa úkon