dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 11a - § 12 Zástupcovia zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2 Komentár k ZP § 11a - § 12 Zástupcovia zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 11a

Zástupcovia zamestnancov

(1) Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.

(2) V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účely tohto zákona zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou.

 

K § 11a: [Zástupcovia zamestnancov]


§ 11a vymedzuje okruh zástupcov zamestnancov pre účely Zákonníka práce.

Sú nimi:

  • príslušný odborový orgán (zákon č. 83/1990Zb. o združovaní občanov, § 230 Zákonníka práce),

  • zamestnanecká rada (§ 233 a nasl. Zákonníka práce),

  • zamestnanecký dôverník (§ 233 a nasl. Zákonníka