dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 116 Náhrada mzdy za dovolenku

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4 Komentár k ZP § 116 Náhrada mzdy za dovolenku

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 116

(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

K ods. 1: [Náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku]


§ 116 ods. 1 upravuje povinnosť poskytnúť náhradu mzdy za vyčerpanú dovolenku. V zmysle tohto ustanovenia zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. To znamená, že pri preplácaní dovolenky náhradou mzdy sa vychádza z ustanovenia § 134, kde sa upravuje priemerný zárobok (prípadne pravdepodobný zárobok).

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť