dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 114 Dočasné prerušenie dovolenky

19.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Komentár k ZP § 114 Dočasné prerušenie dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD


Právna úprava

§ 114 Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1).   

K § 114: [Dočasné prerušenie dovolenky]


§ 114 upravuje prípady, kedy sa dovolenka zamestnanca prerušuje.

Na rozdiel od § 112 ods. 2 ide o situáciu, ak už zamestnancovi dovolenka plynie a nastane určitá skutočnosť počas plynutia dovolenky, ktorá znamená, že dovolenka sa dočasne prerušuje.

Dovolenka sa prerušuje:

  1. ak nastúpi zamestnanec počas dovolenky na službu