dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

5.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD


Právna úprava


§ 109 Krátenie dovolenky (1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu a. výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, b. čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, c. dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2, d. dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c).    

K § 109: [Krátenie dovolenky]


§ 109 upravuje základné pravidlá pre krátenie dovolenky.

K